Polityka prywatności

Nazwisko i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej zgodnie z artykułem 4 ust. 7 RODO

Hacotech GmbH
Helmut-Nack-Straße 6d
21035 Hamburg
Telefon: + 49 (0)40/797 557-190
Fax: + 49 (0)40/797 557-199
E-Mail: info(at)hacotech.com

Operator niniejszych stron traktuje ochronę Państwa danych osobowych bardzo poważnie. Traktujemy Państwa dane osobowe w sposób poufny i zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz niniejszą polityką prywatności.

Użytkowanie naszej strony internetowej jest z reguły możliwe bez podawania danych osobowych. Dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, adres lub adres e-mail) są gromadzone w miarę możliwości na zasadzie dobrowolności. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

Należy pamiętać, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Zapewnienie całkowitej ochrony danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwe.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka przekazuje nam automatycznie. Są to następujące informacje:

  • typ/wersja przeglądarki
  • stosowany system operacyjny
  • adres strony źródłowej
  • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • godzina zapytania serwera

Te dane nie stanowią danych osobowych. Dane te nie są scalane z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do przeglądania tych danych, jeśli będą nam znane konkretne przypuszczenia dotyczące ich nielegalnego stosowania.

Pliki cookies

Strony internetowe korzystają z tak zwanych plików cookies. Pliki cookies znajdujące się na Państwa komputerze nie powodują żadnych szkód i nie zawierają wirusów. Pozwalają one na lepsze dostosowanie naszego serwisu do użytkownika, zwiększenie jego efektywności i bezpieczeństwa. Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę internetową.

Większość plików cookie, których używamy są tak zwanymi „ciasteczkami sesyjnymi”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu sesji. Inne pliki cookie pozostają w pamięci urządzenia do czasu ich usunięcia. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Państwa przeglądarkę przy następnej wizycie.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, że będą Państwo informowani w momencie korzystania z ciasteczek i pozwolą Państwo na korzystanie z plików cookies tylko w indywidualnych przypadkach, zaakceptują Państwo ich użycie dla konkretnych przypadków lub w ogóle zabronią Państwo ich używania i aktywują Państwo automatyczne usuwanie ciasteczek podczas zamykania przeglądarki. Po deaktywacji plików cookies funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez firmę Google Inc. Google Analytics korzysta z tzw. ciasteczek („cookies”), czyli plików tekstowych, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki „cookie” na temat korzystania z niniejszej strony są zazwyczaj wysyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji opcji anonimizacji IP na tej stronie adres IP użytkownika w razie użycia na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego zostanie wcześniej skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przesyłany jest pełny adres IP i dopiero tam jest on skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej, do sporządzania raportów o aktywności na tej stronie oraz do świadczenia operatorowi strony internetowej dalszych usług związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i Internetu.

Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi przez firmę Google.

Istnieje możliwość zablokowania funkcji zapisywania plików „cookie” za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku istnieje ryzyko, iż nie będzie można korzystać w pełni ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej. Można zapobiec wysyłaniu danych przez pliki cookies i odnoszących się do wykorzystywania strony (w tym Państwa adres IP) do Google i przetwarzania tych danych przez Google poprzez pobranie wtyczki dostępnej na stronie przeglądarki i jej instalację: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Alternatywnie można ustawić opcję sprzeciwu (tzw. opt-out), która zapobiega wykonaniu kodu Google Analytics oraz przesyłaniu danych do Google Analytics.

Ustawianie opcji sprzeciwu (opt-out) względem Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonimizeIp()”. W rezultacie adresy IP są dalej przetwarzane w formie skróconej, co pozwala wykluczyć odniesienie do osoby. Jeśli zebrane dane osobowe umożliwiają odniesienie do osoby, zostaną one natychmiast wykluczone, a dane osobowe zostaną natychmiast usunięte.

Korzystamy z Google Analytics, aby analizować i regularnie optymalizować korzystanie z naszej strony internetowej. Możemy udoskonalić naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkownika. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, firma Google poddała się zasadom Tarczy Prywatności UE-USA,www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO. 

(7) Informacje o osobach trzecich: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, faks: +353 (1) 436 1001. Warunki użytkowania: 

www.google.com/analytics/terms/de.html, zestawienie dotyczące ochrony danych: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, oraz polityka prywatności: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Integracja Google Maps

(1) Na tej stronie internetowej korzystamy z oferty Google Maps. Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na stronie internetowej i umożliwić Państwu dogodne korzystanie z funkcji mapy.

(2) Po wejściu na stronę internetową Google otrzymuje informacje o tym, że użytkownik odwiedził odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Ponadto przekazywane są dane zebrane po wejściu na naszą stronę internetową. Jest to niezależne od tego, czy Google zapewnia konto użytkownika, za pomocą którego są Państwo zalogowani, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli są Państwo zalogowani na koncie Google, Państwa dane będą bezpośrednio powiązane z Państwa kontem. Jeśli nie chcą Państwo być kojarzeni z profilem w Google, przed naciśnięciem przycisku muszą się Państwo wylogować. Google przechowuje dane użytkownika jako profile użytkowe i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania witryny internetowej pod kątem popytu. Taka ocena ma miejsce w szczególności (również dla niezalogowanych użytkowników) w celu przedstawienia reklamy popytu i w celu poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa działaniach na naszej stronie internetowej. Użytkownik ma prawo do sprzeciwienia się utworzeniu takich profili użytkowników, przy czym w celu skorzystania z tego prawa musi skontaktować się z Google.

(3) Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez dostawcę wtyczek można znaleźć w oświadczeniach dostawcy o ochronie danych. Znajdą tam Państwo również dalsze informacje na temat praw przysługujących Państwu w tym zakresie oraz możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google również przetwarza Państwa dane osobowe w USA i przekazała je do Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Korzystanie z wtyczek portali społecznościowych

(1) Obecnie korzystamy z następujących wtyczek do serwisów społecznościowych: Facebook. Wykorzystujemy do tego rozwiązanie „Shariff” firmy Heise. Informacje na ten temat: http://ct.de/-2467514. Oznacza to, że podczas odwiedzania naszej witryny żadne dane osobowe nie są początkowo przekazywane dostawcom wtyczek. Dostawcę wtyczki można rozpoznać po oznaczeniu na polu nad jej początkową literą lub logo. Oferujemy Państwu możliwość bezpośredniej komunikacji z dostawcą wtyczki za pomocą przycisku. Dopiero po kliknięciu na zaznaczone pole i tym samym jego aktywacji dostawca wtyczek otrzymuje informacje o tym, że odwiedził odpowiednią stronę internetową naszej oferty online. Ponadto przekazywane są dane zebrane po wejściu na naszą stronę internetową. W przypadku portalu Facebook adres IP jest anonimizowany natychmiast po jego pobraniu, zgodnie z danymi dostawcy w Niemczech. Po aktywacji wtyczki dane osobowe są przekazywane przez użytkownika do odpowiedniego dostawcy wtyczki i tam przechowywane (dla dostawców amerykańskich w USA). Ponieważ dostawca wtyczki gromadzi dane głównie za pomocą plików cookie, zalecamy usunięcie wszystkich plików cookie przed kliknięciem na szare pole w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.

(2) Nie mamy żadnego wpływu na gromadzone dane i procesy ich przetwarzania, nie jesteśmy też świadomi pełnego zakresu gromadzenia danych, celów ich przetwarzania i okresów przechowywania. Nie posiadamy również żadnych informacji na temat usuwania danych zebranych przez dostawcę wtyczek.

(3) Dostawca wtyczki przechowuje zebrane o Państwu dane w profilach użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i/lub projektowania strony internetowej zgodnie z zapotrzebowaniem. Taka ocena ma miejsce w szczególności (również dla niezalogowanych użytkowników) w celu przedstawienia reklamy popytu i w celu poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa działaniach na naszej stronie internetowej. Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, przy czym w celu skorzystania z tego prawa muszą Państwo skontaktować się z odpowiednim dostawcą wtyczek. Poprzez wtyczki oferujemy Państwu możliwość interakcji z portalami społecznościowymi i innymi użytkownikami, dzięki czemu możemy udoskonalić naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkownika. Podstawę prawną korzystania z wtyczek stanowi art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO.

(4) Dane są przekazywane bez względu na to, czy posiadają Państwo konto u dostawcy wtyczek i są tam Państwo zalogowani. Jeśli są Państwo zalogowani u dostawcy wtyczki, Państwa dane zebrane przez nas zostaną bezpośrednio przypisane do istniejącego konta u dostawcy wtyczki. Jeśli klikną Państwo aktywowany przycisk i na przykład połączą się ze stroną, dostawca wtyczek również zapisze te informacje na koncie użytkownika i publicznie udostępni je Państwa kontaktom. Zalecamy regularne wylogowywanie się po użyciu sieci społecznościowej, zwłaszcza przed naciśnięciem przycisku, ponieważ w ten sposób można uniknąć przypisania do profilu u dostawcy wtyczek.

(5) Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez dostawcę wtyczek można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych tych dostawców, o których powiadomiono poniżej. Dostarczą one również dalszych informacji na temat praw użytkownika w tym zakresie oraz możliwości ustawienia ochrony prywatności.

(6) Adresy odpowiednich dostawców wtyczek oraz adres URL wraz z ich informacjami na temat ochrony danych:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; więcej informacji o gromadzeniu danych:  http://www.facebook.com/help/186325668085084, i też http://www.facebook.com/about/privacy/. Facebook przystąpił do Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.