Zastosowanie kompozytów wzmocnionych włóknami stało się niezbędne w budowie łodzi przez wiele lat. Duża przewaga nad tradycyjnie stosowanymi materiałami w budownictwie szkutniczym, takim jak drewno i stal, leży w łatwości, z jaką można realizować powierzchnie swobodne. Skutkuje to szczególnie różnorodnymi opcjami projektowania. Docelowe zastosowanie konstrukcji wielowarstwowych umożliwia wytwarzanie elementów o niskiej masie i wysokich właściwościach mechanicznych.

Zastosowanie włókien węglowych i żywic epoksydowych, w połączeniu z lekkimi plastrami miodu Nomex, pozwala na maksymalną optymalizację wagi i siły materiałów które są wykorzystwane w sporcie i łodziach regatowych, np. w nowoczesnych łodziach wyścigowych lub wysoko wyspecjalizowanych jachtach wyścigowych. Ta kombinacja materiałów jest obecnie coraz częściej stosowana przy budowie luksusowych jachtów.

W konstrukcji łodzi rekreacyjnych i jachtów seryjnych optymalny stosunek kosztów do korzyści  spowodowało zastosowanie kompozytów wzmacnianych włóknem szklanym doprowadziło to, do ich zastosowania jako materiału standardowego. 

W dziedzinie żeglugi handlowej, transportu pasażerskiego i morskiego, np.: przy budowie promów, statków wycieczkowych lub fregat wymagane są specjalne właściwości przeciwpożarowe w celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa dla załogi i pasażerów w przypadku pożaru. Wymagania te mogą być spełnione tylko przez kompozyty wzmocnione włóknami dzięki zastosowaniu specjalnych surowców.

Materiały stosowane na łodzi i przemyśle stoczniowym muszą być zatwierdzone zgodnie z normą Germanischer Lloyd, Lloyds Register lub Det Norske Veritas.