Są to bardzo wyrafinowane systemy, pozwalające na produkcję, naprawę i konserwację struktur kompozytowych. W zależności od modelu można podłączyć do 2 niezależnych pojedynczych stref i do 20 sensorów temperatury. W każdej strefie można podłączyć maty grzewcze lub lampy o mocy do 16 amperów. 

Aby uzyskać więcej informacji i szczegółową konsultację na temat urządzeń, skontaktuj się z nami.

Art.No. Opis

HOT BONDER Dual Zone

Regulacja temperatury i podciśnienia, 2 oddzielne elementy sterujące, może być również połączonych do 20 czujników T, zapisy przez USB lub drukowanie. Certyfikacja AIRBUS, zintegrowana pompa próżniowa, wersja czujnika K lub J.
HOT BONDER Single Zone Regulacja temperatury i podciśnienia, 1 strefa, max. 6 czujników T, zapisy przez USB lub drukowanie, certyfikacja AIRBUS, zintegrowana pompa próżniowa, wersja czujnika K lub J.
ECO BONDER Regulacja temperatury i podciśnienia, 1 strefa, max. 6 czujników T, zapisy przez druk, opcjonalnie USB, pompa próżniowa, wersja czujnika K lub J.

Nowy

HOT BONDER
4 Zones

Dual Hot Bonder, ale z możliwością niezależnego sterowania różnymi 4 strefami. Idealny do kompleksowych napraw z różnymi materiałami i przekrojami.
Nowy
Wireless System
Ten nowy system pozwala za pomocą laptopa kontrolować jeden lub kilka modułów bezprzewodowych w celu naprawy w tym samym czasie wielu stref. Poprzez system bezprzewodowy operator może kontrolować utwardzanie w odpowiedniej odległości, nie zbliżając się do obszaru naprawy.