Zorientowana na wymagania konstrukcja i wymiarowanie komponentów z włókien kompozytowych wymaga solidnej teoretycznej wiedzy o materiałach, a także kompleksowej wiedzy praktycznej.

Przy konstruowaniu elementów z kompozytów niezwykle istotne jest uwzględnienie nie tylko czystego kształtu, ale także późniejszej technologii produkcji i specjalnych właściwości materiałowych materiałów. Do tego dochodzi ocena i kontrola aspektów ekonomicznych.

Wymiarowanie dotyczy doboru odpowiednich materiałów i sprawdzenia wytrzymałości  części. Analiza przeprowadzana jest za pomocą symulacji komputerowych i różnych metod obliczania wytrzymałości.