Energetyka wiatrowa jest dziś największym odbiorcą systemów żywicznych i wzmocnień włókien w kompozytach. Przy długości ponad 80 m i kilku tonach materiału wytwarzane są tutaj największe komponenty z kompozytu, w postaci łopat wirnika do elektrowni wiatrowych.

Producenci łopat w dużym stopniu przyczynili się do doskonalenia procesu infuzji i przekształcenia go w proces przemysłowy. Niemniej jednak, dalsza optymalizacja jest wymagana w celu skrócenia czasów cyklu wytwarzania łopat wirnika i zaspokojenia zapotrzebowania, które ciągle rośnie.

Wiodący producenci w tym segmencie znajdują się w Niemczech i Danii.