Abyście mogli na nas polegać!

Aby konsekwentnie spełniać te wysokie standardy jakości we wszystkich aspektach, postawiliśmy sobie wymagania dotyczące znormalizowanego systemu zarządzania jakością. W kompleksowym audycie DNV pod koniec lipca 2015 r. Przeanalizowano wszystkie procesy naszej firmy. Z sukcesem: stale spełniamy wysokie standardy jakości i jesteśmy certyfikowani zgodnie z normą ISO 9001:2015.

Download